Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Wykaz wykonanych prac

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Wykaz niektórych wykonanych prac i ich rodzaj w latach 2004-2014r.
 1. Stawianie zamknięć remontowych na  jazach od strony WD i WG:
 • Jazy w miejscowościach: Wrocłąw, Opole, Zwanowice, Groszowice, Wróblin, Krapkowice, Lipki, Januszkowice, Różanka, Janowice, Kąty Opolskie, Krępna, Chróścice, Rędzin, Wróblin..
 • Stawianie zamknięć iglicowych na  śluzach w Ujściu Nysy, Kłodnicy, Wrocławiu, Ratowicach i innych w rejonie RZGW Wrocław
 • sprawdzenie zasuw kanałowych śluz
 • sprawdzenie uszczelnień gumowych sektorów
 • prace podwodne na elektrowniach wodnych Rogów, Turawa, Kozielno, Topola
 • układanie geowłókniny pod wodą na skarpach oraz brzegu rzeki Odry w Opolu  oraz rzeki Nysa Kłodzka (około 220 000m2 )
 • Cięcie pod wodą stalowych ścianek szczelnych  – 650mb
 • Czyszczenie ( piaskowanie ) sektorów
 • Cięcie nad wodą stalowych rur kanalizacyjnych
 • Odmulanie ( pogłębianie) wpływu wody do przepompowni w Jedlicach
 • Demontaż pod wodą pomp w przepompowniach.
 • Wymiana uszczelnień pionowych i poziomych bram na śluzach.

 • remont kapitalny dalb w awanporcie górnym i dolnym śluzy Kłodnica (czyszczenie strumieniowo-ścierne, odtłuszczanie, malowanie, spawanie pod wodą i na powierzchni)
 • remont awanportu górnego w Kłodnicy, naprawa uszkodzeń ściany awanportu, łatanie rozerwań, zakładanie łat z blachy grubości 8mm, spawanie pod wodą i na powierzchni.

 • Budowa i montaż kompletu zamknięć remontowych wraz z prowadnicami i klapami kierownicy dla Elektrowni Wodnej Groszowice
 • Modernizacja i przebudowa zastawek remontowych w Elektrowni Wodnej Zawada
 • Modernizacja i przebudowa zastawek remontowych w Dobrzeniu Wielkim
 • Zastawianie Turbozespołu i odpompowywanie komory

 • Skręcanie rurociągu pod wodą
 • Układanie rurociągu pod wodą
 • Układanie linii wysokiego napięcia pod wodą
 • Wykonywanie sondowania dna wraz z przedsiębiorstwem geodezyjnym

 • Odmulenie i oczyszczenie pola przed kratami na wlocie wody do Turbozespołu za pomocą pomp szlamowych.
 • Wiercenie pod woda otworów i osadzanie prowadnic tymczasowych pod zamknięcia remontowe
 • Układanie pod wodą koszy gabionowych około 33000 szt.


 •  Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław Województwo dolnośląskie. Modernizacja Jazu Opatowice”.

  Zakres naszych prac zawiera między innymi:
  • montaż i demontaż zamknięć remontowych na trzech przęsłach jazu
  • produkcja i montaż instalacji pomocniczej sterowania sektorami
  • produkcja, montaż i demontaż grodzi wodoszczelnych na trzech przęsłach jazu
  • demontaż trzech sektorów ( 150 ton )
  • demontaż instalacji sterowania sektorami


 • Wymiana uszczelnień oraz prace konserwacyjne na jazie sektorowym „Dobrzeń”
  w Dobrzeniu Małym, rz. Odra, km 164,00. Sektor środkowy WG i lewy WG, L = 32 m.
  w ramach zadania „Wymiana uszczelnień jazów sektorowych i wrót na śluzach rz. Odry wraz
  z udrożnieniem szlaku Żeglugowego”


 • Wymiana uszczelnień oraz prace konserwacyjne na jazie sektorowym „Wróblin”
  w Opolu Wróblinie, rz. Odra, km 157,50. Sektor lewy WG i WD, L = 32 m,
  w ramach zadania „Wymiana uszczelnień jazów sektorowych i wrót
  na śluzach rz. Odry wraz z udrożnieniem szlaku żeglugowego”

 • Ułożenie pod wodą koszy gabionowych w ilości 32000szt. w ramach umowy : „Modernizacja kanału Derewacyjnego EW Dychów w km 2+500 do km 4+700 oraz w km 8+100 do 12+900. Prace trwały nieprzerwanie przez 1,5 roku, i brało w nich udział trzy zespoły nurków jednocześnie.

 • Demontaż konstrukcji stalowych jazu sektorowego Opatowice w ramach projektu: Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław. woj. dolnośląskie. Modernizacja jazu Opatowice.”
 • Wykonano demontaż około 240 ton konstrukcji płaszcza sektora oraz instalacji sterowania sektorem

 • Demontaż konstrukcji stalowych jazu sektorowego Różanka w ramach projektu: Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław. woj. dolnośląskie. Modernizacja jazu Różanka.”
 • Wykonano demontaż około 240 ton konstrukcji płaszcza sektora oraz instalacji sterowania sektorem
 • Wycięto pod wodą 260mb ścianki szczelnej

 • Ułożenie pod wodą geowłókniny na skarpach rzeki Odry na odcinku 15km lewego i prawego brzegu w ramach projektu: "Pogłębianie i poszerzanie kanałów Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) oraz przystosowanie stopnia Rędzin do przepuszczania wód powodziowych".
          Ułożono 370.000 m2 geowłokniny szpilowanej do dna.